تحقیق ناصرالدين شاه و تركمن

پروژه در مورد نا,پروژه ناصرالدين شاه و تركمن,تحقیق در مورد ناصرالدين شاه و تركمن,دانلود تحقیق ناصرالدين شاه و تركمن,دانلود رایگان تحقیق ناصرالدين شاه و تركمن,مقاله در مورد ناصرالدين شاه و تركمن,مقاله ناصرالدين شاه و تركمن,ناصرالدين شاه و تركمن
تحقیق ناصرالدين شاه و تركمن

رفتن به سایت اصلی

بخشی از متن تحقیق:بخشی از متـنِ ایـن تـحقیـق :ناصرالدين شاه وتركمن ( تنبيه سرخس 1267 ه.ق 1851 م)اين
لشكر كشي آن چنان كه از اهداف آن بود براي ايران عايدي نداشت .وسرخس نيز
فتح نشد و اين عدم توفيق را به واسطه بروز بعضي مشكلات جوي وسياسي منطقه
دانسته اند . گر چه مي توانستند با كمي جرات به خرج ذادند كل تركستان را
فتح كنند ويا روشي بكار برند تا كل تركمن به طرف قاجار  برگردند چرا كه خان
خوارزم نيز ان جارا ترك كرده بود  وتركمن ها از او چندان دلخوشي نداشتند 
وكوچك ترين محبتي ان ها را به طرف خود جلب مي كرد  روابط بعدي مردم سرخس با
خان خيوه اين موارد را تاييد ميكند. انها از رفتن خان خوارزم نيز
فهميدن كه خان براي انها نمي تو اند پشتيبان وتكيه گاه خوبي باشد  وانها را
در مقابل حاكم خراسان تنها گذاشته رفته بود كه اين با عث شد كه تركمن ها
در فكر دفاع از خود با  تكيه بردرايت خود باشند  ولي اكنون بايد در مقابل
حسام السلطنه  چاره اي مي انديشيدند   وقتي لشكر خوارزم از مرو بيرون
شد  و به سوي خوارزم رفت اهل سرخس جهت امان يافتن از لشكريان قاجار اظهار
بندگي كردند و صد نفر از ريش سفيدان وكدخدايان معتبر سرخس را روانه ي مشهد
كردند 1 تا بلكه از هجوم  لشكر قاجار  ممانعت بعمل اورند  انها از شاهزاده
خواستند كه حاكمي از طرف خود براي انها تعيين  كندحسام السلطنه نيز ضمن
پذيرايي از آنها عباسقلي ، بيگلر بيگي مشهد را جهت حكومت سرخس مشخص كرده و
با آنها روانه كرد 2و به بزرگان سرخس خلعت و اميدواري دادند.3اما او پس
از چند ماه حكومت  در سر خس  از ان جا فرار كرد و بهانه ي اواين بود كه
مردم سرخس با امير احمد خان جمشيدي آدم خان رابطه دارند .4 در اين واقعه
جعفر آقاي كلاتي با تركمن ها يار شد  ولي عملكرد بعدي تركمن ها عدم صحت
ادعاي اورا ثابت مي كند  چون كه بعداز فرار او از سرخس .در سال 1268 ه ق
1852 م ارازخان با جمعي ديگر از تركمانان سرخس وارد مشهد مقدس شده وتعهد
خدمت كرد ند و چند تن از متعلقات خود را به نوا(( گروگان )گذاشت همچنين
تركمن هاي مرو نيز اظهار بندگي كردند 5 كه حسام السلطنه به آنها  نيزخلعت
دادا .اعتمادالسطنه ،محمدحسن خان ؛ مرات البلدان ، ص 1053و10732 خور موجي ، حقايق الاخبار ناصري ، ص923 وقايع اتفاقيه ، سال 68  نمره ي41 ، 19 محرم ص2  4 لسان الملك ، همان منبع، ص 11245 . وقايع اتفاقيه  ، 14 محرم 1269 ،نمره ي91درين
ديدار اراز خان سرخسي با پنجاه نفر نزد حسام السطنه امدند و قرار شد كه
هميشه در مشهد بمانند و پنجاه نفر ديگر نيز مشغول خدمت باشند و صد نفر ديگر
در قراولخانه ي انجا خدمت كنند 1.درين سال كه كار خراسان داشت سامان
مي يافت كار استر اباد برمراد نمي رفت چون كه بيگربيگي استر آباد وجعفر قلي
خان قراجه داغي مير پنجه به تركمن هاي گرگان تاخته بودند و گوسفندان
وشتران بسيار غارت كرده بودند و تركمن ها شورش كرده بودند در جنگ هاي استر
آباد رئيس تركمنان ذوالنون نامي بود كه در حين جنگ كشته شد وبقيه آنها به
ماورا گرگان رود كوچ كردند وقراخان رئيس وريش سفيد آتاباي در دست بيگربيگي
در اسارت بود     گرچه قراخان از بندگان دربار بود.جعفر قلي خان ومحمد
خان برروي گرگان بندي درست كردند و در سلطان آباد كه به حكم شاه درست شده
بود لشكر گاهي ساختند.ولي  تركمانان آنجا را محاصره كردند   وآخر سر جعفر
قلي مجبور به برگشت به آق قلعه شد2 اما در امتداد گرگان قراول خانه ها
ساختند ، به غير از آن به دستور امير كبير آنها را تشويق به شهر نشيني و
كشاورزي كردند3. رضا قلي خان كه از سفارت خوارزم از راه استر آباد مي آمد
خود از كرده ي حكام محلي استر آباد نسبت به تركمن اظهار تأسف مي كند و ضعيت
صحرا را بسيار متشنج مي خواند4 به هر حال پس از كشته شدن ذوالنون كه شخصي
مذهبي بود و از طرف خان خوارزم جهت مقابله با لشكريان آمده بود.5 تركمن ها
پراكنده شدند و گروهي به حضور بيگر بيگي استر آباد آمده و اظهار خدمت
نمودند وجعفر قلي خان قراجه داغي مير پنجه  و سردار استر آباد محمد ولي خان
آنها را كه 12 نفر بودند به دارالخلانه ( تهران ) آوردند كساني چون آدينه
نظر خان از جعفر باي وقلي خان از آتاباي ، بايلي خان دوجي ، ولي  سردار
دازي ، آدينه قليچ سردار تاتار وقجق وبيك فولاد سلاق خدر نظرخان غراوي
وبهلكه ، صاين قلي قانقرمه واباريش سفيد بدراق وخضر ريش سفيد يمرلي ونوبت
بيگ بزرگ بايرام شالي كه اين افراد مورد الطاف شاهنشاهي شدند 6.بدين طريق  در گرگان آرامشي پديد آمد وچنين اطاعتي از تركمن ها در طي ساليان دراز ديده نشده بود. 71 اعتماد السلطنه ،  محمد حسن خان  ،تاريخ منتظم ناصري ج3 ص174. 2. لسان الملك، همان منبع، ص11313 .ادميت ، فريدون ؛ امير كبير وايران، (تهران ،خوارزمي 1355 )،ص 1224 هدايت ، روضه الصفاي ناصري ،ج14 ،ص85645 .همان منبع، همان جا6 لسان الملك ، همان منبع ، ص11787 .ادميت ، فريدون ، همان منبع ، ص 601پس
از مرگ اميركبير كه اين كار ها در استر اباد وخراسان به دستور او انجام مي
شد مرگ او وسياست ميرزا آقاخان نوري ونشان دادن ضعف از خود وتلمس به خان
خوارزم وضعف خود تركمانان به علت اختلافات بين ساروق وتكه وسالور و
درگيرهاي مرزي با قاجار خان خوارزم موقعيت را براي سركوب اهالي مرو وسرخس
مناسب ديدو براي گرفتن زكات تركمن هاي آخال حركت كرد( 1269 ه ق / 1853 م
)اهالي مرو كه از دست خوارزميان به ستوه آمده بودند پسر خليفه عبدالرحمن
مروي ( قاضي شهر ) يعني رحمان ويردي را با بزرگان به مشهد فرستادند .3واز
حسام السلطنه درخواست ياري كردند و براي اينكه پاي دخالت ايران را در
برابر خوارزم باز كنند از او خواستند كه براي آنها حاكمي از بين سران
بفرستد لذا شاهزاده عباسقلي خان بيگربيگي دره جزي را به حكومت مرو تعيين
كرده و او را با150 نفر به مرو فرستاداما او مريض شده و مرد.4شاهزاده
فرزند او بهادرخان را با 400 سوار به جاي پدر فرستاد لشكريان خوارزم سه ماه
مرو را در محاصره داشتند تا آنكه مرض  و با بر لشكر خوارزم افتاد و
خوارزميان به علت بيماري دست از محاصره برداشته وعقب نشستند اماخان از خود
حاكمي تعيين كرد به نام امير احمد خان جمشيدي چون بر مرو تسلط نيافت او را
در قراياب 6 فرسنگي مرو گذاشت 51 .خورموجي  ، محمد جعفر ، حقايق الاخبار ناصري ، حسين خديو جم ( تهران ، ني 1363 )ص 118و 1172 لسان الملك   ، همان منبع ، ص95و11943 
وقايع اتفاقيه ،( سال 1269 نمره ي 132  پنجم ذي القعده ) ص4 ./، ايضا، 
اسمعيل خان مير پنجه مي گويد ((دراين زمان تركمن ها حاكم از بك مرو يعني
محمد نياز باي را كشتند ابتدا از بخارا كمك خواستند و چون نشد به)) ايران
روي اوردند)) ميرپنجه ، اسمعيل سرهنگ ؛ خاطرات اسارت ،صفا الدين
تبراييان(تهران ،مطالات فرهنگي ،1370 )ص35  4 .خور موجي همان منبع إ ، ص1215  لسان الملك  ، همان منبع ، ص1203تا
مرو را همانطور در محاصره داشته باشد چون مير احمدخان اطراف شهر را غارت
كرد قيمت غلات و كالا بالا  رفت قيمت يك من گندم 15 تومان شد .اين احمد خان
كه از ايل جمشيدي بود در زمان حمله ي حسام السلطنه به حاكم خيوه پناه برده
بود وخان به او وايلش قول داده بود كه سرزمين انهارا برايشان برگرداند 1
واو بدان خاطر در اين امر مصر بود وبه وفادارباقي مانده بود .وقتي
فرمانفرما حاكم خراسان شد ارازخان سرخسي وقو شيد خان و رحمن قلي وساير
عظماي مرو به خدمت آمدند وقرار شد 12 خانوار گروي بگذارند و شاهزاده نيز
قبول كرد كه گوسفندان آنها در اراضي خراسان چرا كنند وكسي مزاهم آنها نشود
.2جعفر آقاي كلاتي كه در حضور شاهزاده خود بار نيافته بلكه برادرش را
فرستاده بود از ترس شاهزاده با 4 برادر خود وده سوار به محمد امين خان پناه
برد و حكومت كلات به ميرزا ابراهيم خان سرتيپ خمسه اي رسيد .3ميرزا
فرمانفرما وقتي به كلات رسيد به سرزمين اتك  نيز لشكر كشيد و شهرهاي تركمن
ها يعني عشق آباد ، انو ، آخال را مورد حمله قرار داده و قلعه هاي آنها كه
36 عدد بود را خراب مي كند .و آذوقه و اسباب آنها را آتش مي زند .4گر
چه تركمن ها به حضور آمده و اظهار بندگي كرده بودند از اين كار فرمانفر ما
آشفته شده وجهت گرفتن انتقام به اراضي با خزر وقريه آفريزه حمله كرده و
تعدادي اسير كرده و خرمن هاي آن ها را آتش مي زنند.5در اين هنگام نيز
جعفر آقاي كلاتي جهت پس گرفتن كلات بدانجا حمله مي كند ولي نمي تواند آنجا
را پس بگيرد و در اين درگيري ها برادرش نيز كشته مي شود ، همچنين محمد شيخ
تركمان به كاروان سرخس كه در اين حال مخالف خان خوارزم شده بودند حمله
ميكند ولي سرخسيان به خوبي از دفاع كاروان بر مي آيند وحملات آنها را دفع
مي كنند …این تحقیق با فرمت word قابل ویرایش در اختیار شما قرار می‌گیرد.تعداد صفحات تحقیق: 231

 

ناصرالدين شاه و تركمن تحقیق در مورد ناصرالدين شاه و تركمن دانلود تحقیق ناصرالدين شاه و تركمن دانلود رایگان تحقیق ناصرالدين شاه و تركمن پروژه ناصرالدين شاه و تركمن مقاله ناصرالدين شاه و تركمن مقاله در مورد ناصرالدين شاه و تركمن پروژه در مورد نا

 • تحقیق حکومت ناصر الدین شاه

  پروژه حکومت ناصر الدین شاه,پروژه در مورد حک,تحقیق در مورد حکومت ناصر الدین شاه,حکومت ناصر الدین شاه,دانلود تحقیق حکومت ناصر الدین شاه,دانلود رایگان تحقیق حکومت ناصر الدین شاه,مقاله حکومت ناصر الدین شاه,مقاله در مورد حکومت ناصر الدین شاه تحقیق حکومت…

 • تحقيق کنترل دور موتورهای یونیورسال

  تحقیق دور موتورهای یونیورسال,تحقیق سرعت موتورهای یونیورسال,تحقیق کنترل دور موتورهای یونیورسال,تحقیق کنترل سرعت موتورهای یونیورسال,دور موتورهای یونیورسال,سرعت موتورهای یونیورسال,کنترل دور موتورهای یونیورسال,کنترل سرعت موتورهای یونیورسال دانلود تحقيق کنترل دور موتورهای یونیورسال دانلود فایل دانلود تحقيق با موضوع کنترل دور موتورهای یونیورسال،در…

 • تحقيق وسواس فكري

  انسان وسواسي,تحقيق علوم اجتماعي,تحقيق وسواس فكري,تعريف وسواس فكري,دانلود تحقيق,علوم اجتماعي,كار تحقيقي علوم اجتماعي,وسواس,وسواس چيست,وسواس فكري دانلود تحقيق وسواس فكري دانلود فایل وسواس فکری عملی چیست ؟وسواس فکری – عملی بیماری است که در ان فرد افکاری ناخواسته داشته و اعمالی…

 • تحقیق اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی

  تحقیق اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی رفتن به سايت اصلي توضیحات:دانلود تحقیق با موضوع  اختلالات یادگیری، مشکلات و اختلالات ریاضی،در قالب doc و در 11 صفحه، قابل ویرایش.بخشی از متن:انواع زیاد‌ی از عملکرد‌های غیرعاد‌ی مغز وجود‌ د‌ارند‌ که می‌توانند‌…

 • طرح توجیهی تولید ملامین

  جدیدترین طرح توجیهی تولید ملامین,دانلود رایگان طرح توجیهی تولید ملامین,دانلود طرح توجیهی تولید ملامین,دریافت طرح توجیهی تولید م,طرح توجیهی تولید ملامین,طرح توجیهی تولید ملامین رایگان,طرح توجیهی رایگان تولید ملامین,نمونه طرح توجیهی تولید ملامین طرح توجیهی تولید ملامین رفتن به سایت…

 • گزارش کارآموزی بیمه در سازمان تامین اجتماعی

  گزارش کارآموزی بیمه در سازمان تامین اجتماعی گزارش کارآموزی بیمه رفتن به سایت اصلی دانلود گزارش کارآموزی بیمه در سازمان تامین اجتماعی،در قالب word و در 51 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول: آشنايي با مكان كارآموزيآشنايي اجمالي با سازمان اجتماعياداره…

 • تحقیق مديريت توسعه داخلي

  پاورپوینت مديريت توسعه داخلي,پروژهمديريت توسعه داخلي,تحقیق آماده در مورد مديريت توسعه داخلي,تحقیق مديريت توسعه داخلي,دانلود تحقیق در مورد مديريت توسعه داخلي,دانلود تحقیق مديريت توسعه داخلي,مديريت توسعه داخلي,مقاله در موردمديريت توسعه داخلي تحقیق مديريت توسعه داخلي رفتن به سایت اصلی بخشی…

 • پروپزال حسابداری با موضوع بررسی کیفیت مالیات ابرازی تشخیصی و قطعی

  پروپوزال حسابداری,پروپوزال حسابداری ارشد,پروپوزال حسابداری دانلود,پروپوزال حسابداری دکتری,پروپوزال حسابداری رایگان,پروپوزال رشته حسابداری,دانلود پروپوزال حسابداری,دانلود پروپوزال حسابداری ارشد,دانلود پروپوزال حسابداری رایگان دانلود پروپزال حسابداری با موضوع بررسی کیفیت مالیات ابرازی تشخیصی و قطعی دانلود فایل دانلود پروپزال حسابداری با موضوع بررسی کیفیت…

 • تحقیق حكومت جـهاني امـام مـهدي

  تحقیق حكومت جـهاني امـام مـهدي رفتن به سايت اصلي مشخصات فایل :موضوع : حكومت جـهاني امـام مـهدي،قالبندی : Word ( قابل ویرایش )تعداد صفحات : 75بخشی از متن تحقیق : مقدمهمژده به ظهور اماه مهدي (عج) از همان سالهاي آغازين…

 • پاورپوینت روش تحقيق کيفي و آميخته

  پاورپوینت روش تحقيق کيفي و آميخته,پایان نامه روش تحقيق کيفي و آميخته,تحقیق روش تحقيق کيفي و آميخته,روش تحقيق کيفي و آميخته,روش تحقيق کيفي و آميخته بازرگان,روش های تحقيق کيفي و آميخته بازرگان,مقاله روش تحقيق کيفي و آميخته دانلود پاورپوینت روش…

 • پاورپوینت قوانين و مقررات اداري و استخدامي1

  پاورپوینت قوانين و مقررات اداري و استخدامي1 قوانین و مقررات اداری و استخدامی کشور با آخرین اصلاحات رفتن به سایت اصلی دانلود پاورپوینت با موضوع قوانين و مقررات اداري و استخدامي1،در قالب ppt و در 54 اسلاید، قابل ویرایش، شامل:تعاريف…

 • پلان اجرايي 3 طبقه تك واحدي

  پلان 3 طبقه,پلان 3 طبقه تك واحدي,پلان اجرايي 3 طبقه تك واحدي,پلان تك واحدي,دانلود پلان 3 طبقه,دانلود پلان 3 طبقه تك واحدي,دانلود پلان تک واحدی,نقشه ساختمان 3 طبقه,نقشه ساختمان 3 طبقه تک واحدی,نقشه ساختمان تک واحدی دانلود پلان اجرايي 3…

 • جزوه آموزشی شناخت خاک های مسئله دار

  آشنایی با خاک,انواع خاک های مسئله دار,بهبود خاک های مسئله دار,پایان نامه خاک های مسئله دار,تثبیت خاک های مسئله دار,تحقیق خاک های مسئله دار,تحقیق در مورد خاک های مسئله دار,خاک های مسئله دار,مقابله با خاک های مسئله دار,مقاله خاک های…

 • تحليل سيستم اطلاعات انبار

  انبار گردانی,سيستم اطلاعات انبار,سيستم انبارداری دانلود تحليل سيستم اطلاعات انبار دانلود فایل فهرست مطالب : ۱- شناخت وضعیت موجود مقدمه وضعیت موجود سیستم انبار در سازمان جایگاه سازمانی و شرح وظایف نیروی انسانی موجود نوع انبار کالاهای موجود در انبار…

 • پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری 2 دکتر شباهنگ با موضوع حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمت ها

  پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری 2 دکتر شباهنگ با موضوع حسابداری تورمی و آثار تغییر قیمت ها رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت فصل دوازدهم کتاب تئوری حسابداری جلد دوم دکتر شباهنگ با موضوع حسابداری تورمی و آثار تغییر…

 • تحقیق علل و پيامدهاي بيكاري جوانان در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي

  اجتماعی,جوانان وبیکاری,علل بیکاری,فرهنگی) تحقیق علل و پيامدهاي بيكاري جوانان در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  علل و پيامدهاي بيكاري جوانان در زمينه هاي اجتماعي و فرهنگي،در قالب word و در 70 صفحه، قابل…

 • طرح روشنایی داخلی منزل با دیالوکس Dialux

  طرح روشنایی داخلی منزل با دیالوکس Dialux طرح روشنایی دیالوکس رفتن به سایت اصلی دانلود طرح روشنایی داخلی منزل با دیالوکس Dialux،توضیحات:نرم افزار دیالوکس یکی از محبوب ترین و البته حرفه ای ترین نرم افزارها در زمینه طراحی و مدیریت…

 • تحقیق قرض و مستثنيات دين

  تحقیق قرض و مستثنيات دين تحقیق قرض و مستثنيات دين رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  قرض و  مستثنيات دين،در قالب word و در 93 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمهمفهوم قرضتعريفتفاوت قرض با عاريهتفاوت قرض و بيعو....   من می…

 • تحقیق مقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديد

  اضطراب,افسردگی شدید,افسردگی ضعیف,جانبازان,روان درمانی,فسرد گی تحقیق مقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديد رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع  مقايسه ميزان افسردگي جانبازان خفيف و شديد ،در قالب word و در 78 صفحه، قابل ویرایش، شامل:فصل اول     …

 • تحقیق پرتو ایکس

  pdf,power point,word,آنالیز,اشعه ایکس,پاورپوينت,پرتو ایکس,تحقيق,تحقيق آماده,دانلود,دانلود تحقيق,دانلود مقاله,روش تولید,ريخته گري,سايت تحقيق دانشجويي,سايت مقاله,لامپ اشعه ایکس,مقالات دانشجويي,مقاله,مهندسي,مواد دانلود تحقیق پرتو ایکس دانلود فایل در این تحقیق  پرتو ایکس از جنبه های مختلف مورد بررسی قرار گرفته است این پکیج که شامل  2 فایل …

 • پاورپوینت تحلیل بتن شفاف

  آشنایی با بتن شفاف,بتن شفاف,بتن شفاف pdf,بتن شفاف ppt,بتن شفاف انتقال دهنده نور,بتن شفاف پاورپوینت,بتن شفاف چیست,بتن شفاف در ایران,بتن شفاف قیمت,پاورپوینت بتن شفاف,پایان نامه بتن شفاف,تحقیق بتن شفاف,مقاله بتن شفاف پاورپوینت تحلیل بتن شفاف رفتن به سایت اصلی دانلود…

 • تحقيق رئيس جمهور منتخب و كيفيت سرمايه گذاري ها

  تحقيق علوم سياسي,دانلود تحقيق,رئيس جمهور منتخب,علوم سياسي,كار تحقيقي علوم سياسي,كيفيت سرمايه گذاري دانلود تحقيق رئيس جمهور منتخب و كيفيت سرمايه گذاري ها دانلود فایل انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري اسلامي ايران را با شور و جذابيت و آزادگي و مشاركت…

 • تحقیق انواع دستگاه های پرس

  پایان نامه دستگاه های پرس,پروژه در مورد دستگاه های پرس,پروژه دستگاه های پرس,تحقیق آم,تحقیق در مورد دستگاه های پرس,دانلود تحقیق دستگاه های پرس,دانلود رایگان تحقیق دستگاه های پرس,دستگاه های پرس,مقاله در مورد دستگاه های پرس,مقاله دستگاه های پرس تحقیق انواع…

 • پاورپوینت سيگنالهاي بيوالکتريک

  پاورپوینت سيگنالهاي بيوالکتريک مهندسی پزشکی بیوالکتریک ارشد رفتن به سایت اصلی توضیحات:دانلود پاورپوینت با موضوع سيگنالهاي بيوالکتريک،در قالب ppt و در 58 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:پتانسيل عمل(AP):پتانسيل عمل منشاء همه بيوپتانسيلها است.همه سيگنالهاي بيولوژيکي که منشاء الکتريکي دارند،…

 • پاورپوینت با موضوع مقابله با فلش مموری های ویروسی

  ارائه,اسلاید,پاورپوینت,پروژه,تحقیق,جزوه,خرید,دانشجویی,دانشگاهی,فروش,فلش مموری,گزارش,مقابله,مقاله,مهندسی,موضوع,ویروسی دانلود پاورپوینت با موضوع مقابله با فلش مموری های ویروسی دانلود فایل پاورپوینت با موضوع مقابله با فلش مموری های ویروسی بسیار زیبا و کاربردی در 43 اسلاید   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب…

 • پاورپوینت کتاب جامعه شناسي ايلات و عشاير ايران علي اكبر نيك خلق و عسگري نوري

  خلاصه کتاب جامعه شناسي ايلات و عشاير ايران علي اكبر نيك خلق و عسگري نوري,دانلود کتاب جامعه شناسي ايلات و عشاير ايران علي اكبر نيك خلق و عسگري نوري,کتاب جامعه شناسي ايلات و عشاير ايران علي اكبر نيك خلق و…

 • نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان اندیمشک (واقع در استان خوزستان)

  استان خوزستان,لایه مدل رقومی ارتفاعی,مدل رقومی ارتفاعی رایگان,نقشه DEM,نقشه DEM شهرستان آبادان,نقشه رایگان DEM,نقشه رستری DEM,نقشه مدل رقومی ارتفاعی,نقشه مدل رقومی ارتفاعی شهرستان اندیمشک دانلود نقشه مدل رقومی ارتفاعی (DEM) شهرستان اندیمشک (واقع در استان خوزستان) دانلود فایل - نقشه…

 • پاورپوینت آموزش اذان و اقامه، وضو، نماز و تیمم

  پاورپوینت آموزش اذان و اقامه، وضو، نماز و تیمم رفتن به سايت اصلي دانلود پاورپوینت با موضوع آموزش اذان و اقامه ، وضو ، نماز و تیمم،در قالب ppt و در 70 اسلاید، قابل ویرایش.بخشی از متن پاورپوینت:اذان : مسأله916-براى…

 • تحقیق بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايران

  پایان نامه پیرامون اصل استقلال قضاوت,پروژه اصل استقلال قضاوت,تحقیق اصل استقلال قضاوت,تحقیق در مورد اصل استقلال قضاوت,حقوق قضایی,دانلود تحقیق اصل استقلال قضاوت,کار تحقیقی اصل استقلال قضاوت,مقاله اصل استقلال قضاوت تحقیق بررسي اصل استقلال قضاوت در جمهوري اسلامي ايران رفتن به…

 • تحقیق فرهنگ اخلاقي تربيتي معصومين (علیهم السلام)

  تحقیق فرهنگ اخلاقي تربيتي معصومين (علیهم السلام) فرهنگ اخلاقي تربيتي معصومين رفتن به سایت اصلی مشخصات فایل:تحقیق فرهنگ اخلاقي تربيتي معصومين (علیه السلام)قالب بندی: فایل word و قابل ویرایشتعداد صفحات: 9بخشی از متن تحقیق: آموزه ها1- حرص و آز نعمتي الهي…

 • تحقیق ارتباط ورزش و ماساژ

  تحقیق ارتباط ورزش و ماساژ تحقیق ماساژ رفتن به سایت اصلی دانلود تحقیق با موضوع ارتباط ورزش و ماساژ،در قالب word و در 108 صفحه، قابل ویرایش، شامل:مقدمه    فصل اول: تعاريفتعريف ماساژتعريف ماساژ كودكتعريف ماساژدرمانیتعريف حركت‌درمانيتعريف تربيت‌بدني سنتيتعريف بازتاب‌درمانيفصل دوم:بخش…

 • تحقیق سرمایه گذاری و اقتصاد

  پایان نامه اقتصاد,پایان نامه اقتصاد و حسابداری,پایان نامه حسابداری,تحقیق اقتصاد,تحقیق در مورد اقتصاد,دانلود پایان نامه اقتصاد,دانلود پایان نامه اقتصاد و حسابداری,دانلود پایان نامه حسابداری,دانلود تحقیق,دانلود تحقیق اقتصاد,دانلود تحقیق در مورد اقتصاد دانلود تحقیق سرمایه گذاری و اقتصاد دانلود فایل دانلود…

 • تحقیق جهاني شدن حقوق بشر و گفتگوي تمدن ها

  تاثیر جهاني شدن بر حقوق بشر,تحقیق گفتگوي تمدن ها,جهاني شدن حقوق بشر,جهاني شدن حقوق بشر و گفتگوي تمدن ها,جهاني شدن و حقوق بشر,کتاب گفتگوي تمدن ها,گفتگوي تمدن ها,گفتگوي تمدن ها pdf,گفتگوي تمدن ها ایران,مقاله گفتگوي تمدن ها دانلود تحقیق جهاني…

 • پلان2 طبقه هر واحد 150 متر

  پلان2 طبقه هر واحد 150 متر دانلود پلان2 طبقه هر واحد 150 متر دانلود فایل پلان2 طبقه  هر واحد 150 متر   من می خواهم این فایل را خریداری کنم برچسب ها: پلان2 طبقه هر واحد 150 متر

 • شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شفت (واقع در استان گیلان)

  استان گیلان,شیپ فایل محدوده سیاسی,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شفت,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان ها,شیپ فایل مرز شهرستان ها,نقشه محدوده سیاسی شهرستان ها,نقشه مرز شهرستان ها,نقشه ی محدوده سیاسی دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان شفت (واقع در استان گیلان)…