ماه: می 2017

جراحی بینی طبیعی

جراحی بینی  طبیعی جراحی بینی طبیعی | جراحی زیبایی بینی آیا می دانید چه فاکتورهایی در عمل باید رعایت شوند تا نتیجه جراحی بینی طبیعی شود؟ افرادی هستند که می خواهند بعد از جراحی ،بینی تغییرات زیادی نداشته باشند و تنها مقداری از سایز آن کاسته شود و یا اینکه با صورت فرد هماهنگی داشته […]

ادامه مطلب