alternative-title.gif

  • Agrandir la taille du texte
  • Diminuer la taille du texte
  • این صفحه را چاپ کنید

منابع انرژی جایگزین

استفاده از منابع جایگزین انرژی همچون سوختهای نباتی، گاز و سوختهای ترکیبی در سالهای اخیر چندین برابر شده است. این ترکیبات که اقتصادی تر بوده و کمتر به محیط زیست آسیب میرسانند، امروزه به شکل گسترده تری مورد استفاده قرار میگیرند. فن آوریهای موجود و راه حلهای آینده را مرور میکنیم.

مجموعهای از فن آوریهای جایگزین
با افزایش قیمت نفت در هر بشکه و نیاز به کاهش تولید گازهای گلخانهای و آلودگیهای صوتی، استفاده از منابع جایگزین انرژی بیش از همیشه لازم مینماید. رنو خود را برای ادامه این پیشرفتها متعهد میداند.

گاز مایع
گاز مایع که ترکیبی از بوتان و پروپان میباشد، چنانچه به عنوان سوخت مورد استفاده قرار گیرد تا 12% از انتشار گازهای آلاینده میکاهد. دولتهای اروپایی و فرانسه با وضع مشوقهای مالیاتی، استفاده از این سوخت پاک را تشویق میکنند که این امر موجب شده تا گاز مایع ارزان ترین سوخت موجود در جایگاههای سوخت رسانی باشد.
در سال 2008 در فرانسه بیش از 150.000 دستگاه خودرو به تجهیزات استفاده از گاز مایع مجهز شدهاند (منابع: ویکیپدیا و کمیته پروپان و بوتان فرانسه). از هر هفت جایگاه سوخت رسانی در فرانسه، بیش از یک جایگاه به ارائه گاز مایع میپردازد. این امر موجب شده است که گاز مایع یکی از اولین سوختهای دوستدار محیط زیست باشد که در اختیار مشتریان قرار میگیرد.

سوختهای نباتی
موتورهایی که از سوختهای نباتی استفاده میکنند، گازهای گلخانهای کمتری منتشر میکنند. این سوختها که از مواد نباتی خام تهیه میشوند نسبت به موتورهای تمام بنزینی میتوانند تا 70% از انتشار گاز دی اکسید کربن بکاهند.
سوختهای نباتی از گیاهان استحصال میشوند – که قابل تجدید میباشند – و برای کاهش وابستگی به نفت تولید میشوند. اتانول از چغندر قند، نیشکر، گندم و ذرت تولید میشود و سوخت بیودیزل از روغنهای گیاهی همچون کلزا.
استفاده از این موتورهای به شدت اقتصادی، به ویژه در مناطقی که تولید سوخت نباتی در آن سهل باشد،
گسترش چشمگیری یافته است. کشورهایی چون آرژانتین و برزیل که سرزمین نیشکر است، خودروها از سوخت اتانول خالص یا ترکیب اتانول / بنزین استفاده میکنند. این راه حل موجب کاهش وابستگی کشور به منابع خارجی انرژی شده و قیمت شکر را نیز تثبیت کرده است و همزمان آثار مخرب خودرو بر محیط زیست را به حداقل رسانده است.
سوختهای نباتی امروزه 1.8% از سوخت مورد نیاز خودروها را در سراسر جهان تأمین میکنند (منبع: ویکیپدیا). در سال 2008 در فرانسه، ترکیب سوخت نباتی با محصولات نفتی، 5.71% از سهم نهایی سوخت فروش رفته در کشور را به خود اختصاص داده است.

کاهش حجم
بهبود کارآیی موتورهای دیزلی و بنزینی سنتی، یکی از اقتصادی ترین راههای مهار مصرف سوخت و طبعاً کاهش انتشار گازهای گلخانهای میباشد. کاهش حجم موتورها که یکی از تخصصهای رنو میباشد، در پی دستیابی به همین هدف میباشد. این امر به معنای کوچکتر کردن موتور و در پی آن کاهش انتشار آلاینده دی اکسید کربن میباشد و همزمان نسبت حجم – توان خروجی را بهبود میبخشد (گشتاور و توان به ازای هر لیتر).
به عنوان مثال یک موتور دیزل 2.2 لیتر با توان 115 اسب بخار که زمانی بر روی مدل لاگونا ارائه میشد، هم اینک جاری خود را به موتور 1.5 لیتری 1.5 dCi با توان 110 اسب بخار داده است که در هر کیلومتر 60 گرم آلاینده دی اکسید کربن کمتری منتشر میکند و در هر صد کیلومتر نیز 2.3 لیتر سوخت کمتری مصرف مینماید.
جدا از این راه حلها که توسط Renault eco2 و Dacia eco2 ارائه شده (شامل رنو مگان با سوخت بیواتانول E85 ، مدل گازسوز Sandero و غیره)، برای کاهش آثار مخرب کربن ناشی از خودرو میتوان از فن آوریهای پشتیبان نیز استفاده کرد. فن آوریهایی چون سیستمهای پیوندی موتور (همچون توقف و استارت).

خودروهای الکتریکی، راه حل آینده برای تحرک پایدار
اتحاد رنو – نیسان، فراتر از این راه حلهای جایگزین، تلاش خود را بر روی راه حلی اساسی متمرکز کرده است: فروش انبوه خودروهای الکتریکی از سال 2011، با آلایندگی صفر در زمان استفاده و با شرایط و قیمت مناسب برای اکثر افراد.
خودروهای الکتریکی که در زمان استفاده کاملاً پاک میباشند، بسیار بی صدا بوده و به راحتی شارژ میشوند. باور ما این است که این خودروها در زمینه استفاده از خودرو، انقلابی به پا خواهند کرد.