برچسب: علل درد مفاصل

درد مفاصل

درد مفاصل متخصصان معتقدند سن شروع بيماري‌هاي مفصلي كاهش يافته است، ‌طوري‌ كه تاحدود 20 سال قبل،اكثر افرادي كه براي درمان ‌دردهاي مفصلي به درمانگاه‌هاي فيزيوتراپي و ارتوپدي مراجعه مي‌كردند، افراد بالاي 55 تا 60 سال بودند و در واقع تخريب غضروف مفصلي در سنين بالا شروع مي‌شد، ولي امروزه اين سن به 30 سال […]

ادامه مطلب